Abid Raja (V) - appell under NOAHs dyrepolitimarkering 2014

Abid Raja, fra Venstre holder appell under NOAHs dyrepolitimarkering 2014.