Bård Vegar Solhjell - appell under NOAHs dyrepolitimarkering 2014

Bård Vegar Solhjell, fra Sosialistisk Venstreparti holder appell under NOAHs dyrepolitimarkering 2014