Dyr er ikke ting

På tross av at dyr skal beskyttes av Dyrevelferdsloven, er de også å betrakte som «ting» i juridisk sammenheng. Dyr har status som menneskers «eiendom», og det er som «eiendom» de ofte er blitt vurdert når det utføres ulovlige handlinger som involverer dyr. Straffelovens § 351 omhandler om skade på annen manns «gjenstand» benyttes når eide dyr skades. Les mer om dyrs rettsstatus her