"Dyrs egenverdi og dyrs rett til liv", Litteraturhuset, 08.10.15

«Dyrs egenverdi og dyrs rett til liv». NOAHs Siri Martinsen holder foredrag på Mattilsynets seminar om menneskeliggjøring av dyr på Litteraturhuset.