Foredrag for Mattilsynet og Politiet 21. januar 2015

I januar 2015 holdt NOAHs leder, veterinær Siri Martinsen foredrag for Mattilsynet og politiet på deres felles seminar om kriminalitet mot dyr.