Hanne Kristin Rohde - appell under NOAHs dyrepolitimarkering 2014

Hanne Kristin Rohde, forfatter og tidligere politileder i Oslo-politiet holder appell under NOAHs dyrepolitimarkering 2014.