Helge Thorheim (FrP) - appell under NOAHs dyrepolitimarkering 2014

Helge Thorheim, Stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet holder appell under NOAHs dyrepolitimarkering 2014