Høring av Justiskomiteen, 2014

NOAHs leder Siri Martinsen holder innlegg på høringen i Justiskomiteen.

Alt materiale tilhører Stortinget.