Stefan Heggelund (H) - appell under NOAHs dyrepolitimarkering 2014

Stefan Heggelund, Stortingsrepresentant for Høyre holder appell under NOAHs markering for dyrepoliti i 2014.