Fakta

Oppdatert 25.05.2023

Dyr er definert som "ting" etter loven. Samtidig er de levende skapninger som tilkjennes "egenverdi" av dyrevelferdsloven. Dyr utsettes for lidelse daglig - som dessverre er lov, fordi lidelsen er en del av produksjonssystemene innen landbruk, forsøksdyrindustri m.m. Men dyr utsettes også for ulovlig vold - og det er viktig at samfunnet i det minste reagerer mot denne.

Før NOAH fikk gjennomslag for dyrepoliti i 2015, ble de fleste anmeldte dyremishandlingssaker henlagt. Men NOAHs kampanje for å ta kriminalitet mot dyr på alvor har hatt stor effekt - nå kommer flere saker til  domstolene og straffene er økt. Les mer om dyrs rettsstatus, hvordan politiet og Mattilsynet jobber med kriminalitet mot dyr, hvordan dyremishandling dømmes i rettssystemet og hva forskerne sier om sammenhengen mellom vold mot dyr og vold mot mennesker.

Hovedfoto: iStock