Faguttalelser

Oppdatert 18.04.2024

Flere forskere og fagpersoner har uttalt seg om viktigheten av å ta kriminalitet mot dyr på alvor - både for dyrenes egen og samfunnets skyld. Forskningen på sammenhengen mellom vold mot dyr og vold mot mennesker er voksende.

Voldsforskning

Forskning på sammenhengen mellom vold mot dyr og vold mot mennesker ble startet i USA og Australia, og flere studier er derifra. I Sverige har forskere interessert seg i spesielt i vold mot dyr som del av familievold. Gjennom de siste årene har forskere i en rekke land, inkludert Norge, fattet interesse for temaet. Her er sitater fra noen forskere på området:

«De som bruker vold mot dyr har større risiko for å utøve vold mot mennesker, og omvendt. Når det gjelder sadistisk vold og ekstrem vold er det veldig ofte et mønster av dyremishandling hos samme personer. Hos noen gjerningspersoner bak skolemassakre er det dokumentert en historie som inkluderer tidlig grov dyremishandling. Empati er veldig sentralt her, empati er en buffer mot vold. Det dreier seg om respekt for det som har med liv å gjøre, man ser og føler den andres lidelse slik at man ikke klarer å skade andre – enten det er dyr eller menneske. Empati utvikles veldig tidlig hos barn, og forskning viser at det barn blir reddest for hvis de f.eks. skremmes av noe på TV, er situasjoner hvor andre barn eller dyr er i fare – det tyder på tidlig sterkt utviklet emapti i forhold til både dyr og mennesker» — Ragnhild Bjørnebekk, voldsforsker ved Politihøgskolen i Oslo1

"Det sterkeste risikokriterium man har funnet for at barn, og særlig gutter, skal utvikle seg til å bli den aggressive part i familievoldsammenheng, er om barnet har opplevd at det utføres vold mot et dyr i familien, og også selv utøver vold mot dyr som barn."
-  Carin Holmberg, Dr. i sociologi og voldsforsker ved Kvinnojouren i Sverige

«Det finnes lite forskning på dette i Skandinavia, men det begyner å bli en interesse hos de som møter problemstillingen i jobben som f.eks. politi og krisesenterarbeidere. Flere land i EU holder nå på med kartlegging av sammenhengen og hva som kan gjøres – det er prosjekter i bl.a. Spania, Italia, Nederland, men det er gjort mest på dette feltet i USA. Det sterkeste risikokriterium man har funnet for at barn, og særlig gutter, skal utvikle seg til å bli den aggressive part i familievoldsammenheng, er om barnet har opplevd at det utføres vold mot et dyr i familien, og også selv utøver vold mot dyr som barn.» — Carin Holmberg, Dr. i sociologi og voldsforsker ved Kvinnojouren i Sverige2

«Because they are powerless and cannot voice their suffering and victimization, animals are easy victims. (…) However crimes against them reflect a violation of laws that are based on core human values. Such deviant behaviour is indicative of individuals who are disrespectful of the rights of others – human and animal.» — Eleonora Gullone, Associate Professor ved Monash University, Australia3

“Mordere starter veldig ofte som barn med å drepe og torturere dyr (…) Dette (seriemordere) er de barna som aldri lærte at det er galt å stikke ut øynene på en valp.” — Robert K. Ressler, utvikler av profilene til seriemordere for FBI4

"En av de farligste ting som kan skje med et barn er å la det slippe unna når det har torturert og drept et dyr. De barna som ikke skjønner at dette er galt kan bli låst fast i et system hvor volden varer livet ut."
- Margaret Mead, antropolog ved American Museum of Natural History

”Dyremishandling er ikke et ufarlig følelsesutbrudd hos et sunt individ, det er et faresignal. Det er en klar indikasjon på en psykologisk tilstand som kan ende – og ofte gjør det – i voldshandlinger mot mennesker.” — Allen Brantley, spesialagent ved FBI5

«Animal abuse is becoming more widely recognized as a potential indicator and/or predictor of interpersonal violence that escalates in range, severity and number og victims.» — Phil Arkow, stifter av «National Link Coalition», USA6

«Violende to animals is a behaviour, like other antisocial actions, that should concern parents, educators, clinicians, and policy makers because of the potentially negative consequences it has for all members of society.» — Clifton Flynn, Professor of Sociology, University of South Carolina Upstate, USA7

"Dyremishandling er ikke et ufarlig følelsesutbrudd hos et sunt individ, det er et faresignal."
- Allen Brantley, spesialagent ved FBI

«There is emerging research on the role companion animals play in instances of domestic violence. Through my research and that of other scholars who study this topic, I hope to help animal welfare, child welfare, and domestic violence professionals better understand instances of animal abuse in the context of intimate partner violence and how the treatment of animals might be used as one potential indicator for predicting the severity of domestic violence. Specifically, my goal is to provide information on the effect domestic violence has on animals, what role animals play as buffers in instances of domestic violence, and the psychological toll that may be taken on children whose mothers and companion animals are abused.» — Frank Ascione, Professor of Psychology, Utah State University8

”En av de farligste ting som kan skje med et barn er å la det slippe unna når det har torturert og drept et dyr. De barna som ikke skjønner at dette er galt kan bli låst fast i et system hvor volden varer livet ut.” — Margaret Mead, antropolog ved American Museum of Natural History9

Norske faginstanser

Siden dyrepoliti-satsingen startet i 2015, har bevisstheten rundt kriminalitet og vold mot dyr økt også i Norge. Her er noen uttalelser fra relevante faginstanser:

"Kriminalitet mot dyrevelferd kan ha alvorlige konsekvenser og krever et godt og effektivt samarbeid mellom ulike aktører (…) Videre kan menneskers mishandling av dyr være en indikator for senere voldelig adferd. (…) — Politidirektoratet i brev til politidistriktene 14.03.2014

"Holdningen til hva som er akseptabel dyrevelferd, har endret seg de siste årene. Vi er i ferd med å gå fra et tradisjonelt til
et moderne syn på dyr (...) lave straffer, dårlig håndhevelse av loven og lang saksbehandlingstid har redusert respekten for dyrevelferd. Dette må endres!" — Hans Tore Høviskeland, Økokrim10

"Kriminalitet mot dyrevelferd kan ha alvorlige konsekvenser og krever et godt og effektivt samarbeid mellom ulike aktører."
- Politidirektoratet, 2014

"Allmennpreventive hensyn tilsier at det reageres strengt (…) Straffenivået kan dessuten bidra til å høyne dyrs status og vil gjennom dette kunne ha en holdningsskapende effekt».  — Høyesterett, 201611

"Man kommer ikke unna at det dreier seg om vold mot levende vesener og vårt etiske ansvar.» — Redaktør Ole-Martin Gangnes i Juristforeningens magasin12

"Vi synes det er positivt at det nå er et økt fokus på dyrs rettsikkerhet, og er helt enige at her burde Barneombudet og dyrevernere jobbe på lag da det kan være de samme personene som utsetter dyr for vold, som utsetter barn for det samme."  — Barneombud Anne Lindboe, 201513

 1. Intervju i NOAHs Ark, nr. 2/2011, http://www.dyrsrettigheter.no/menneske-og-andre-dyr/familiedyr/instinkt-for-empati/
 2. Intervju i NOAHs Ark, nr. 2/2011, http://www.dyrsrettigheter.no/menneske-og-andre-dyr/familiedyr/instinkt-for-empati/
 3. «Animal Cruelty, Antisocial Behaviour, and Aggression: More Than a Link», Eleonora Gullone, Palgrave McMillan, 2012
 4. «Experts See Parallels Between Dahmer, Previous Serial Killers», Daniel Goleman, New York Times 
News Service, 11 Aug. 1991
 5. «Animal Cruelty May Be a Warning. Often Precedes Harm to Humans», Ruth Larson, The Washington TimWes 23 Juni 1998.
 6. Forord i «Animal Cruelty, Antisocial Behaviour, and Aggression: More Than a Link», Eleonora Gullone, Palgrave McMillan, 2012
 7. «Understanding Animal Abuse», Clifton Flynn, Lantern Books, 2012
 8. https://www.waltham.com/dyn/_assets/_pdfs/hai-newsletters/(1)HAINewsletterIssue6.pdf
 9. http://www.examiner.com/article/clear-connections-between-cruelty-to-animals-and-later-aggression-against-people
 10. www.okokrim.no/www/okokrim/resource.nsf/files/wwww9rpcaf-miljoekrim_3-2014/$FILE/miljoekrim_3-2014.pdf
 11. HR-2016-2285-A (Jøa-dommen)
 12. Leder, Juristkontakt nr. 2/2015
 13. Brev til NOAH fra Barneombudet, 30.3.15

FAKTA

 • Siden dyrepoliti-satsingen startet i 2015, har bevisstheten rundt kriminalitet og vold mot dyr økt også i Norge.
 • De som bruker vold mot dyr har større risiko for å utøve vold mot mennesker, og omvendt.
 • Med sadistisk vold er det ofte et mønster av dyremishandling hos samme personer.
 • Kriminalitet mot dyr kan ha alvorlige konsekvenser og krever et godt og effektivt samarbeid mellom ulike aktører.
 • Straffenivået for brudd på dyrevelferdsloven kan bidra til å høyne dyrs status og vil kunne ha en holdningsskapende effekt.