NOAHs arbeid

Oppdatert 25.05.2023

Det er mange overgrep mot dyr som dessverre er lov. Men når også den ulovlige volden mot dyr ignoreres, sier det mye om vårt samfunn. Derfor har NOAH jobbet hardt for et dyrepoliti - og fikk gjennomslag for dette i 2015. I 2018 fikk vi også gjennomslag for at dyrepoliti skulle bli landsdekkende.

For å styrke dyrs rettsvern, jobber NOAH også politisk for endring av lovene og dyrs status, for et eget dyrevelferdstilsyn og for styrking av det frivillige hjelpearbeidet for dyr. Les mer i artiklene under om hvordan vi anmelder dyremishandling, jobber politisk for dyrs rettigheter og øker bevisstheten om dyrs status i mediene.