Økt bevissthet

Oppdatert 18.04.2024

Fra å være et tema media og politikere har hatt svært lite bevissthet rundt, har kriminalitet mot dyr blitt noe «alle» nå mener samfunnet må ta på alvor. Veien dit har for NOAH gått gjennom iherdig innsats i mediadebatten.

Da NOAH startet, var politiets omtale av dyremishandling i mediene snarere med på å bagatellisere lovbruddene enn å forhindre dem. Grov vold kunne risikere å karakteriseres som «guttestreker», og mediene var sjelden kritisk til denne fremstillingen.

Mattilsynet påvirkes

Da NOAH intensiverte arbeidet for at politiet skulle ta dyremishandling på alvor i 2011, skapte det først debatt. Verken Mattilsynet eller politiet var til særlig hjelp for å få opp bevisstheten rundt hvor viktig det var å reagere mot kriminalitet mot dyr. I 2011 skrev Mattilsynet en kronikk hvor de ikke mener dyrepoliti er noen god ide, og bagatelliserer dyremishandling ved å lure på om folk ønsker et «dyretilsyn som hyppig oppsøker dem hjemme i stua for å sjekke Pus og Passopp».

"Fra å være et tema media og politikere har hatt svært lite bevissthet rundt, har kriminalitet mot dyr blitt noe «alle» nå mener samfunnet må ta på alvor."

NOAH svarte med en kronikk i VG1 hvor vi tydelig sa i fra at NOAH ønsker en modell med både eget dyrevelferdstilsyn og dyrepoliti under politiet: «Mattilsynet kan være del av løsningen ved å innrømme at dyrevern som saksområde er større enn at det bør gjemmes bort som underområde i deres korridorer. Og en i utgangspunktet negativ holdning til dyrepoliti tjener etaten heller ikke på. NOAH utfordrer Mattilsynet til å se at det trengs enn opp-prioritering av måten man behandler dyremishandlingssaker.»

2012 deltok NOAH i debattmøte om dyrepoliti i regi av Mattilsynet, og Mattilsynet skiftet sakte, men sikkert mening til å være for en enhet med kompetanse på dyre-kriminalitet innenfor politiet i løpet av 2013.2

Full mediedebatt

I 2013 laget NRK Brennpunkt en dokumentar, «Bare et dyr», om sammenhengen mellom vold mot dyr og vold mot mennesker. NOAH var med i dokumentaren, og en artikkel fra NOAHs Ark var blant grunnlaget for den. Mediedebatten om dyrepoliti startet for fullt, men politiet selv fulgte fortsatt ikke med i timen.3 Dokumentaren viste store forskjeller på svensk og norsk politi både i etterforskningen, og på hvordan de omtalte ulovlig dyremishandling: Norsk politi kastet bevis før etterforskning; insisterte på usannsynlige «naturlige» forklaringer når de ble konfrontert med bevis på ugjerninger mot dyr og viste uvitenhet om forskning relatert til vold mot dyr og mennesker. NOAH skrev samtidig flere kronikker - bl.a. i Morgenbladet4, og veterinær Siri Martinsen skrev en NRK Ytring-kronikk sammen med den svenske voldsforskeren Carin Holmberg: «Ulovlig mishandling av dyr prioriteres ikke av rettsapparatet og kan ofte foregå ustraffet. Men de som mishandler dyr ender gjerne opp med å mishandle mennesker senere.»

"I 2013 laget NRK Brennpunkt en dokumentar, «Bare et dyr», om sammenhengen mellom vold mot dyr og vold mot mennesker."

I 2014 trappet NOAH opp med en landsdekkende markering for dyrepoliti, som fikk stor pressedekning. Det samme fikk saken om hunden Lukas som ble druknet av sin eier, en sak NOAH anmeldte. NOAH publiserte kronikker i bl.a. Morgenbladet5 og NRK Ytring6 om hvordan dyremishandling ble straffet mildere enn nasking. Folkeengasjementet for dyrene fikk det til å koke over for enkelte kommentatorer, hvorav én hevdet at engasjementet for dyr var «på grensen til det usmakelige».7

NOAH debatterte med vedkommende i TV2, og svarte med kronikk i NRK Ytring8: «Kristjánsson sier at han «aldri kan forstå» de som velger å markere sin støtte til dyrs rettsvern mens «barn og kvinner skytes over hele verden». Hvor langt strekker den moralske indignasjonen seg? Kan han forstå de som velger å se på fotball, besøke Høstutstillingen eller drive slektsforskning «mens barn og kvinner skytes»? Eller er det kun engasjement for andre skapninger som er en aktivitet utenfor det politisk korrekte selskap?»

"I 2014 trappet NOAH opp med en landsdekkende markering for dyrepoliti, som fikk stor pressedekning."

Bergensavisen-journalisten som dekte NOAHs dyrepoliti-markering med en heller flåsete vri, fikk også svar på tiltale fra NOAH Bergensavisen, kronikk 09.10.14: «Tiden er heldigvis gått fra dem som innbiller seg at man kan troppe opp på et arrangement som setter fokus på noe så alvorlig som vold mot levende skapninger, kun utstyrt med egne fordommer og et ønske om å "ha det moro". Det er på tide å ta vold mot dyr på alvor - og de fleste skjønner det.»

Dyrepoliti etableres og motstanden forsvinner

I 2015 ble dyrepoliti lansert, og Mattilsynet fikk samme år egen seksjon for dyrevelferd. Fortsatt er enkelte negative – som en kommentator i Bergens Tidende som uttrykte sympati med mannen som druknet hunden Lukas. NOAH svarte9, og mente at kommentaren «fremstår oppsummert som et utrop i frustrasjon over at dyr i stadig større grad respekteres for det de faktisk er.» Aftenposten benytter Lukas-dommen – som er den første dommen for dyremishandling som utgjør et skille fra tidligere praksis – for å sette overgrep mot barn og dyr opp mot hverandre. NOAH svarer også på dette10, og påpeker at «et samfunn som tar vold og overgrep på alvor, må reagere mot både vold mot mennesker og vold mot dyr. Å sette svake grupper opp mot hverandre i debatten om voldskriminalitet gavner ingen.»

"Da den endelige evalueringen av dyrepoliti-prosjektet kom i 2018, viste rapporten at kompetansen og kunnskapen hos begge etater har økt, flere saker er domfelt og strengere straffer er idømt."

Politisk har imidlertid all kritikk forsvunnet – alle partier skjønner at det er bedre at politiet gjør jobben sin enn at de ikke gjør det. Høyre, som NOAH tidligere debatterte mot, presenterer dyrepoliti-satsingen stolt på egne nettsider11. Den spredte kritikken som fortsatt eksisterer, blir svart på av NOAH12 – herunder forsøk fra ANBs redaktør på fremstille dyrepoliti som et «misfoster» fordi politiet og Mattilsynet innrømmet i midtveis-evalueringen at det tok tid å forbedre arbeidet13. NOAH svarte14 som sant var: «Politiet har innrømmet at de ikke har prioritert dyrekriminalitet, at de ikke har hatt kompetanse og at disse sakene rett og slett har vært for dårlig behandlet. Det er prisverdig, ikke kritikkverdig, at etaten nå gjør en jobb for å skjerpe seg.» Da den endelige evalueringen av dyrepoliti-prosjektet kom senere i 2018, viste rapporten nettopp at kompetansen og kunnskapen hos begge etater har økt, flere saker er domfelt og strengere straffer er idømt. Forhåpentligvis vil dermed også ubegrunnet kritikk mot å ta vold mot dyr på alvor, også ebbe ut.

 1. https://www.vg.no/nyheter/meninger/i/Vmb9l/debatt-noah-vi-trenger-et-dyrepoliti
 2. https://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/dyrepoliti_igjen.15444
 3. https://www.h-a.no/nyheter/politiet-vil-ikke-ha-eget-dyrepoliti
 4. https://morgenbladet.no/debatt/2013/stueren_vold
 5. https://morgenbladet.no/debatt/2014/bare_en_hund
 6. https://www.nrk.no/ytring/marsipanbrodet-og-hunden-1.11996040
 7. https://www.nrk.no/ytring/hundegalskapen-1.11873468
 8. https://www.nrk.no/ytring/hva-er-galt-med-empati_-1.11875663
 9. https://www.bt.no/btmeninger/debatt/i/4Lza6/Skjeldal-er-pa-avveie
 10. https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/OdmV/NOAH-leder-Siri-Martinsen-kritiserer-Aftenposten-Spekulativt-om-vold-mot-barn-og-dyr
 11. https://hoyre.no/aktuelt/nyheter/2017/hoyre-har-innfort-dyrepoliti-som-forsoksordning/
 12. https://www.aasavis.no/debatt/dyrehelse/nyheter/faglig-kortslutning-fra-dyrepoliti-kritikere/o/5-2-131932
 13. https://www.tb.no/meninger/dyr/dyrevelferd/dyrepoliti-er-en-darlig-id/o/5-76-733931
 14. https://hoyre.no/aktuelt/nyheter/2017/hoyre-har-innfort-dyrepoliti-som-forsoksordning/