Takk NOAH for at dere kjemper for et mer empatisk samfunn.

Hanne Kristine Rohde, forfatter og tidl. politileder

De som bruker vold mot dyr har større risiko for å utøve vold mot mennesker, og omvendt.

Ragnhild Bjørnebekk, voldsforsker